JÉZUS SZÜLETÉSE, ÉS IFJÚ ÉVEI

"Velünk az Isten"
A választott nép
"Az időnek teljessége"
"Születik néktek ma a megtartó"
A bemutatás
"Láttuk az ő csillagát"
Jézus gyermeksége
A húsvéti látogatás
Küzdelmes napok

AZ ÍGÉRETEK TELJESEDÉSE

Kiáltó szó a pusztában
A keresztség
A megkísértés
A győzelem
"Megtaláltuk a Messiást"
A mennyegzői ünnepségen
Az Ő templomában
Nikodémus
"Annak növekednie kell"
Jákob kútjánál
"Ha csodákat és jeleket nem láttok"
Beteshda és a Magas Tanács
János bebörtönzése és halála
"Elközelített az Istennek országa"
"Avagy nem a József fia-é ez?"
Elhívás a tengernél
Kapernaumban
"Megtisztíthatsz engem"
Levi-Máté
A szombat
"Választa tizenkettőt"
A Hegyibeszéd
A százados
Kik az én testvéreim?
A hívás
"Hallgass, némulj el!"
A hit érintése
Az első evangélisták
"Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé!"
"Adjatok nékik ti enni!"

FÉNYEK ÉS ÁRNYAK AZ ÜDVÖZÍTŐ ÚTJÁN

Egy éj a tavon
A galileai válság
Hagyomány
A válaszfalak leomlanak
Az igaz jel
A kereszt árnyékában
Jézus megdicsőülése
Szolgálat
Ki a nagyobb?
A sátoros ünnepen
Cselvetések között
"Az élet világossága"
A Jó pásztor
Az utolsó út Galileából
Az irgalmas samaritánus
Szemmel nem látható
Jézus megáldja a gyermekeket
"Egy fogyatkozásod van"
"Lázár, jöjj ki!"
Papi ármányok

A MESSIÁS ELVETÉSE ÉS KERESZTHALÁLA

Az új ország törvénye
Zákeus
A vacsora Simon házában
"Jő a te királyod"
A pusztulásra itélt nép
A templom ismételt megtisztítása
Küzdelem
Jaj a farizeusoknak
A külső udvarban
Az olajfák hegyén
"Legkisebb atyámfiai"
A szolgák szolgája
"Az én emlékezetemre"
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!"
Gecsemáné
Jézus, Annás és Kajafás előtt
Júdás
Pilátus palotájának az udvarán
Golgota
"Elvégeztetett"

"JÉZUS KRISZTUS TEGNAP ÉS MA ÉS ÖRÖKKÉ UGYANAZ"

József sírboltjában
"Feltámadott az Úr"
"Mit sírsz?"
Útban Emmaus felé a feltámadottal
"Békesség néktek!"
Ismét a tengernél
Mennyetek el és tanítsatok minden népeket!
"Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz"

 

FŐOLDAL