ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ

 

Előszó

    A könyvek is élnek. Vannak olyan könyvek, melyek tiszavirág-életűek, de olyan is akad köztük, mely mint a folyóvíz mellé ültetett fa mindig megújul és újra él. Amikor ezt a könyvet, 103 évvel az eredeti angol kiadás után, tizenkilencedszer útra bocsátjuk, egy ilyen élő, megújuló könyvet adunk Olvasóink kezébe.
  Sok könyvet írtak már Jézus követéséről, a szeretetről, a bűnbánatról meg a hitről, de kevés olyat, mint ez a könyv. Nem stílusában van a titok, hiszen igénytelen, egyszerű nyelven szól hozzánk, hanem mondanivalójában. Hogyan lehet örömmel és bizakodva hinni és élni? Erre a kérdésre ad választ ez a könyv. A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete. Feledhetetlen a könyv első lapjain található hasonlat: a töviseket eltakarják a rózsák. Ezzel az egyszerű, de sokatmondó képpel fejezi ki a könyv a gyakorlati keresztény élet igazságát. Kereszténységünknek, szolgálatunknak nagy kísértése az, hogy csak a töviseket, az akadályokat: a közösséget és az életet megrontó bűnt látjuk. Az egyházat történelme során sokszor megkísértette a világtól való elforduló sötéten látás. Ez a könyv éppen annak az örömhírnek, evangéliumnak áldott küldötte, hogy nem "siralomvölgy" az élet, hiszen jelen van benne Isten szeretete.
  Ez a szeretet békéltette meg Istennel az embert, ez emel fel Őhozzá minket és ez a szeretet küldi vissza az egyházat szolgálni az életbe másokért, mindenkiért. Ez a könyv arra tanítja az Olvasót, hogy Isten irántunk Jézus Krisztusban tanúsított szeretete arra indítja a hívő embert, hogy szeresse ezt a bűne miatt mulandóságra ítélt világot, annak ezernyi szépségét, harmóniáját. Isten jóra és igazságra irányuló munkáját szeresse
  
  benne. A szerző részt vállalt kiadóhivatalok, kórházak, szanatóriumok szervezésében. Hatalmas méretű irodalmi munkát fejtett ki. Könyveit számos nyelvre lefordították. Iratainak elterjedését jól példázza az a tény, hogy ez a könyve több mint száz nyelven olvasható. Egy amerikai életrajzi lexikon (Dictionary of American Biography) így jellemzi: "Sohasem tekintette magát vezetőnek, csak egyszerű hangnak, hírnöknek, aki Isten üzeneteit kivetíti népének."
  Isten iránti hálával bocsátjuk útjára ezt a könyvet. Ennek a könyvnek üzenete intsen minden Olvasót hasznos, munkás életre és áldozatos szolgálatra. Tanítson ez a könyv élni és szolgálni úgy, mint ahogyan Jézus élt és szolgált az emberért.
  

ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ