A cserkészcsapat

A cserkészet egy gyülekezetközpontú program, amely hasznosítja a kalandozási és felfedezési kedvet, amely minden serdülő fiatalban megtalálható. Mindez jól megtervezett, természetben folytatott tevékenységeket foglal magába, valamint felfedező túrákat, ügyességi feladatokat, kézműves foglalkozásokat, ill. sok-sok olyan programot, amelyek meghaladják egy általános adventista serdülő osztály lehetőségeit. Ebben a környezetben a gyerekek jól befogadják a lelki dolgokat. A cserkészet kiválóan bizonyította lélekmentő befolyását. Sok helyi gyülekezetben a cserkészcsapat a hagyományos adventista serdülő osztály helyébe lépett. Ahol egyházi iskola van, a cserkészcsapat egészítse ki az adventista serdülő osztály munkáját.

Ízelítőül a cserkészcsapat tevékenységeiből: táborozás, kiállítások, kézműves mesterségek gyakorlati tanulmányozása, felfedezések a természetben, bibliatanulmányozás, ének, bizonyságtevési programok, tanulmányi kirándulások, kerékpártúrák és sok más érdekes kaland.

A fiatalok 10 és 15 év között válhatnak a cserkészcsapat tagjává, egy sajátos avatási szertartás által. Az adventista háromszögű cserkészjelvény nemzetközileg elfogadott jelzés, bár a Pathfinder (Ösvénykereső) nevet néha megváltoztatják a fordítással, vagy a helyi megfelelőjét használják (Magyarországon több okból is a cserkész – angol scout – elnevezés honosodott meg, amely a mozgalom eredeti neve egyben – a szerk.). A tagok minden csapattevékenységük alkalmával a jól ismert és elfogadott cserkészegyenruhát viselik – beleértve a kiállításokat, cserkésztáborokat és a cserkésznapot szombat délelőttönként. Egyes gyülekezetekben a csapatot (Magyarországon nem jellemző egy gyülekezet esetén a csapat, helyette a cserkészet kisebb egysége, az őrs fogadja magába a gyerekeket – számszerű okok miatt – a szerk.) két korcsoportra osztják: a kiscserkészekre és a cserkészekre. Amikor egy cserkész betölti a 15. életévét, a cserkészvezetőség tagjává válhat egy vezetőképző program után.

A cserkészcsapat parancsnokát és a parancsnokhelyettest (helyetteseket) a gyülekezet választja egy vagy két évre a gyülekezeti választások idején (lásd 49. oldal). Ha két helyettes parancsnokot választanak, az egyik legyen fiú, a másik lány. Az egyik parancsnokhelyettes a csapat jegyzőjeként is szolgál. A parancsnok a gyülekezeti bizottság és az adventista ifjúsági szolgálatok bizottságának tagja. A többi vezetőségi tag között vannak az őrsök vezetői, amely őrsök 6–8 cserkészt foglalnak magukba (máskor akár 10–12 főt is – a szerk.).

Sok segédanyag beszerezhető az egyházterületi ifjúsági vezetőtől. (Gyakorlati kérdésekkel fordulni lehet pl. a következőkhöz: Papp Román – 30/399 3678; Rácz Sándor Béla – 30/664 3177; Gyetvai Gellért – 30/664 3176; Ócsai Tamás – 30/664 3248.)