Hírek - Aktualitások

A képek kattintással kinagyíthatók!

Találkozás Jézussal Terézvárosban - május 10-én területi ifjúsági napot tartunk a Terézvárosi Adventista Gyülekezetben. Szeretettel várunk minden fiatalt! A délelőtti istentiszteletet Zsiga Attila tartja, aki egész nap velünk lesz! Délben közös ebéd lesz, után 14 órától beszélgetések és előadások Zsiga Attilával. Meghívó! Fotóalbum! 2014.04.09.

Különleges ünnepi alkalomra került sor 2014. május 3-án, amikor Boros-Kovács Szilvia és Boros Sándor elhozták másodszülött gyermeküket, Bella Natália kislányukat, hogy Isten áldását kérjék rá a gyülekezet színe előtt. „Az Ószövetség idején ezt gyakorolták a szülők, József és Mária is elvitte Jézust, hogy bemutassák őt a templomban, így Egyházunkban is elterjedt szokás, hogy ekként cselekszünk” – hangsúlyozta Dr. Tokics Imre lelkész testvér, aki az Ároni áldás szavaival köszöntötte a szülőket, a családot, és imádságot mondott Belláért. Isten áldása kísérje továbbra is a Boros család életét! (Dr. Tokics Imréné) Fotóalbum!

"Akkor, húsvét hajnalán..." címmel húsvéti egyházzenei ünnepélyt tartunk április 19-én 18 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Meghívó! Program, Fotóalbum! 2014.04.09.

A Keresztény Művészeti Estek következő alkalma február 15-én egy kivételes alkalom lesz, amikor Lehotka Gábor emlékére orgonahangversenyt rendezünk, „Hogyha Isten útját járod” címmel. Ismert, és új orgonista vendégeink is lesznek, a legnevesebb keresztény orgonaművészek közül, valamint két tehetséges tanítvány is bemutatkozik a Keresztény Művészeti Esten. Énekkarunk először fogja előadni Lehotka Gábor négy kórusművét. Vendégünk lesz Somogyi Péter, a Fasori Református Gyülekezet lelkésze. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel! Meghívó! VIDEÓ! 2014.02.09.

Megjelent a GYÜLEKEZETI HÍRADÓ legújabb száma, melyben tartalmas összefoglalók találhatók az elmúlt negyedév eseményeiről, valamint meghatározó prédikációkról, többek között Ted Wilson A Generál Konferencia elnökének prófétikus beszédéről, "Az egyházért érzett négy aggodalom"-ról. Erre alapozva készült el a Terézvárosi Gyülekezet 2014 évi terve - Ne legyünk terméketlen fák -,  amelyet a vezércikkben olvashatunk el. Ugyancsak olvashatjuk dr. Szigeti Jenő, dr. Tokics Imre, és Erdélyi László prédikátorok cikketi is. Szintén hangsúlyozottan ajánljuk a média misszióval kapcsolatos információkat is azzal a céllal, hogy ezeket használni, terjeszteni lehessen a személyes misszió kapcsolatainkban is. 2014.02.01.

„Dicsérjétek Istent Szentélyében!” (Zsolt 150,1) A Keresztény Művészeti Estek idei első koncertjét ismét az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Goldmark Kórusa tartja Ádám Mária vezényletével: 2014. január 18. este 18 órakor. Szólistáik: Székelyhidi Hajnal operaénekes, Fekete László főkántor, Dohány utcai Zsinagóga, Neumark Zoltán zongoraművész. A műsor Verdi: Nabucco c. operájának részleteiből áll, amelynek végén a Budapest Terézvárosi Adventista Gyülekezet Énekkarával együtt adják elő a Rabszolgák kórusa remekművet. Mindenkit szeretettel várunk! 2014.01.09.

Január 8-18-ig minden este 18 órakor újra együtt imádkozunk az egész világon azokkal a gyülekezetekkel, akik komolyan veszik a közös imádság jelentőségét. 2006-ban indult útjára a késői esővel kapcsolatos globális kezdeményezés, a Globális Eső Mozgalom, amelyhez mi is 2007-ben csatlakoztunk. Isten ezernyi csodát tett az imaórák alkalmával. A Szentlélek munkája megújulást, megtérést, az evangelizáció iránti lelkesedést és a kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok ember életében az egész világon. Most is ez lesz! 2014.01.08.

Év végi hálaadó istentiszteletet tartottunk december 31-én. Zarka Péter igeszolgálata után gyülekezetünk énekkara és Nyári István egy rövid műsor keretében hálaadó énekekkel és versekkel dicsőítette Istent. Hálaadásunk erősítése céljából levetítettük az év folyamán történt eseményeink egy-egy fényképét, amely segített bennünket visszaemlékezni arra, hogy milyen sok áldást kaptunk az Úrtól 2013-ban is. Minden esemény Isten valóságos vezetését, és küldetésünk támogatását igazolt. Ez a prezentáció már hagyomány, amelyeket le lehet tölteni a Média központ Vetítések menüpontjáról. A hálaadás után természetesen előre is tekintünk, és hiszünk abban, hogy az új évben ismét megkapjuk az Ő segítségét éltünkhöz és munkánkhoz. 2013.12.31.  

A Keresztény Művészeti Estek keretében 2013. december 26-án 17 órakor hagyományunknak megfelelően adventi ünnepélyt tartunk, Végetlen adventek címmel. A programban vendégeink lesznek Szotyopri Nagy Gábor és Koroknai Anikó orgonaművészek. Énekkarunkat Oláh Gábor vezényli. A verseket és a Jézus születésének történetét feltáró idézeteket Nyári István, Abaházi Enikő, Chelcea Dorin, Nyári Éva és Tokics Ildikó mondják el. Az advent eljövetelt jelent. Jézus első földre jöveteléről megemlékezni csak akkor érdemes, ha ezt összekötjük a megígért második eljövetelével. Ez az esemény már nagyon közel van, ezért egy áhítatos, ünnepélyes együttlét mindenki lelkét segíti felkészülni erre a találkozásra. VIDEÓ! 2013.12.23.

Új év, új negyedév, új tanulmány-sorozat, amelyet továbbra is péntek esténként tartunk meg. Élőben is közvetítjük a bibliai tanulmányról folytatott beszélgetésünket, amelynek felvételét mindig a következő hét szombatján reggel 9 órakor a PAX TV műsorában lehet megnézni. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, hogy kövesse figyelemmel most a tanítványságról szóló tanulmányt. Amikor Jézus a feltámadása után elbúcsúzott, ígéretet tett, hogy visszajön, de feladatot is adott az Ő követőinek: "Elmenvén [Márk 16,15-16.] azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" (Mát 28,19-20) Ez a mi feladatunk, erről tanulunk most egy negyedéven át. 2013.10.04.

A Keresztény Művészeti Estek következő rendezvénye Szigeti Jenő költői estje lesz, december 14-én szombaton este 18 órakor. Szigeti Jenő testvérünket 77 éves születésnapján ezzel a műsorral szeretnénk köszönteni  Az összeállítás címe: "Hazafelé - Jézus felé". Közreműködnek Abaházi Enikő, Chelcea Dorin, Nyári István, Szabó János, Tokics Mária, Tokics Ildikó, a Budapest Terézvárosi Gyülekezet Énekkara Oláh Gábor vezetésével. A rendező Nyári István. VIDEÓ! 2013.12.03.

Az évenként szokásos keresztségi jubileumi köszöntést november 30-án tartottuk meg, a kerek évfordulókat ünneplők és a 60 évnél régebben kereszteltek részére. Üdvözlésül Ézsaiás próféta üzenete hangzott el, amelyre Keresztelő János hívta fel az újonnan keresztelkedni szándékozók figyelmét: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.” (Ézs 40,3-5) A megtérés keresztségének lényege a bűneink bocsánata, amelynek azonban feltételei vannak. Ha szövetséget kötünk Istennel, Ő elvárja tőlünk, hogy életünk gyümölcstermő legyen, vagyis hirdessük az Ő dicsőségét, és szolgáljuk embertársaink javát. 2013.12.01.

A Keresztény Művészeti Estek sorozat keretében október 19-én este 18 órakor Erdélyi László költői estjére került sor Nyári István rendezésében: "Amikor elhívott az Úr!" címmel. Erdélyi László lelkész testvérnek három verseskötete jelent meg eddig, amely verseket rendszeresen mondják versmondóink az istentiszteleti szolgálatok alkalmával, hiszen ezek a versek mind prédikáció szintű komoly üzeneteket tartalmaznak. Ebben az évben meghívták a Keresztény költők 10 Országos Találkozójára is, ahol egyik versét Horváth Sándor soproni testvérünk mondta el, nagy tetszéssel. Az est felvétele ITT NÉZHETŐ! Fotóalbum! 2013.10.22.

A Temesvári "BETÁNIA" Gyülekezet - Felician Rosca kezdeményezésére - meghívta énekkarunkat egy egész napos szombati szolgálatra. Október 26-án kora hajnalban indultunk autóbusszal, mert már a délelőtti istentiszteleten szolgálnunk kellett prédikációkkal, énekszámokkal. Délben egy rövid (gyors) sétát tettünk a város központjába, amely a fotóalbum képein is követhető. Programunk fő része a délutáni egyházzenei áhítat volt, énekkari számokkal, énekszólóval, orgonaszólóval és versekkel. Az énekek szövegét és a magyar költők verseit román nyelvű műfordítással kivetítették a házigazdák, ami nagyban fokozta az együttérzést a hallgatók és az előadók között is. Szép élmény volt, köszönjük szépen a meghívást. Viszonozzuk! Megkaptuk a videó felvételt is, amelyet itt is közzéteszünk. Fotóalbum! Videó1! Videó2! 2013.10.30.

Megjelent a GYÜLEKEZETI HÍRADÓ legújabb száma, amely az 50. jubileumi kiadvány. Több, mint 12 éve szerkesztjük minden negyedévben ezt az újságot, és folyamatosan nőtt az érdeklődők száma is. Ma már az egész ország területén várják mindig az új kiadást, amelyet megrendelésre postán terjesztünk. Ha bárki szeretne kapni a lapból, kéjük, írjon levelet, vagy e-mailt, és elküldjük a megrendelt példányszámot. A cikkeink és a híreink nem csak saját magunk kedvére valók, hanem missziós célokat is szolgálnak. Mivel gyülekezetünk a "nyitott kapu adventistáinak" vallja magát, vagyis szeretnénk üzeneteinket mindenki számára közvetíteni, ez a  lap is mindenki számára tartalmaz érdekes, és komoly mondanivalókat, üzeneteket, valamint érdekes híreket. Az összes eddigi kiadvány letölthető honlapunkról, a Gyülekezeti Híradó menüpontról. 2013.10.26.

Október 19-én délelőtt köszöntöttük Erdélyi László lelkész testvért, akinek a 86 éves születésnapján a 66 éve végzett prédikátori szolgálatát is meg kívántuk köszönni, bízva abban, hogy továbbra is tanácsolja és lelki gondozza majd gyülekezetünket. Ugyancsak köszöntöttük Ócsai Sándor testvért, 80. születésnapja alkalmából, sok áldást kérve életére és szolgálatára. A köszöntésben részt vett Ócsai Tamás testvér, egyházunk elnöke, valamint Agárdi István kortárs-lelkészünk. Meghívtuk más "szabadegyházak" korábbi vezetőit is, akikkel lelkészeink együtt dolgoztak: Hecker Frigyes, Szebeni Olivér, Kiss Emil, Győri Kornél, Simonfalvi Lajos. Mindenki nagy örömmel jött el, és emlékezett az egyházak közötti korábbi együttműködésekre. Megköszönték, hogy gyülekezetünk tiszteli az idős lelkészeket. Fotóalbum ITT! Videó felvétel ITT! 2013.10.22.

A Keresztény Művészeti Estek sorozat keretében október 19-én este 18 órakor Erdélyi László költői estjére kerül sor, számos szavaló és a gyülekezet énekkarának részvételével, Nyári István rendezésében. Ezen a napon délelőtt köszöntjük Erdélyi László testvért, akinek a 86 éves születésnapján a 66 éve végzett prédikátori szolgálatát is  meg kívánjuk köszönni, bízva abban, hogy az Úr segítségével továbbra is tanácsolja és lelki gondozza majd gyülekezetünket. Ugyancsak ekkor köszöntjük Ócsai Sándor testvért, 80. születésnapja alkalmából, aki Erdélyi testvért követve hosszú ideig szintén az unió titkári feladatot látta el. 2013.10.13.

Lilike 5 éves és egy igazi kis HŐS! Istenünk kegyelme és gyógyító ereje támogatja Öt, szüleit, és nagyszüleit a súlyos próbában. Az ADRA szeretné összefogásra, közös adakozásra hívni testvéreinket és barátainkat! 2013. október 12-én 16 órai kezdettel a Budapesti Terézvárosi Gyülekezetben (Budapest, VI. Székely Bertalan utca 13.) jótékonysági koncertet lesz Hangyás Lilike és családja javára. Az Acapella Kórus szolgálata és dr. Szigeti Jenő testvér kedves szavai mind-mind mélyen, szeretettel fordulnak majd a jelenlévő családtagok felé. Várunk Téged is október 12-én, mert segítségeddel, támogatásoddal, imáiddal erőt tudsz adni a Hangyás családnak! Közösen elmondhatjuk majd, hogy "VELED VAGYUNK LILIKE"! 2013.10.10.

Új tanulmány-sorozatot kezdünk péntek esténként. Élőben is közvetítjük a bibliai tanulmányról folytatott beszélgetésünket, amelynek felvételét mindig a következő hét szombatján reggel 9 órakor a PAX TV műsorában lehet megnézni. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, hogy kövesse figyelemmel most a szentélyről szóló tanulmányt. A szentély az a minta, amelynek alapján mélyebben megérthetjük Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát és főpapi szerepét. Ez az egyik speciális adventista hitelv, amelynek mondanivalója végtelenül fontos minden keresztény ember számára. 2013.10.04.

Szeptember 22-én, egy újabb Egyházközi Párbeszédre került sor Érdligeten, dr. Erdélyi László testvérék kertjében. Az összes egyház közös témája a szegénységgel való bánásmód gyökeres megváltoztatása. Egyházunk részéről Ócsai Tamás unióelnök, dr. Abaházi Attila az ADRA kuratóriumának elnöke, és Bakosné Zohán Tünde, az ADRA igazgatója vettek részt hivatalosan. Nagyon szép napon, jó hangulatú, baráti összejövetelen, tartalmas, és igen aktuális kérdésről beszélgettünk közös tennivalóinkról - a szegénység kezelésének egyéni, egyházi, egyházszervezeti és állami feladatairól. Tizenhárom egyházból több, mint ötven lelkész, szakember, segélyszolgálati vezető, polgármester... és még sokan mások vettek részt. Sok előadást és véleményt hallgattunk, és beszéltünk meg. Hálásak vagyunk mindezért Istennek! Fotóalbum! 2013.09.23.

Az új művészeti évad kezdetén augusztus 24-én délután az énekkarunk összejött egy kerti partira, hogy felkészüljünk az őszi-téli időszak szolgálataira. E. G. White azt írja: "Az énektehetség fontos adomány, ezért Isten akarata szerint mindenki ápolja azt és használja fel az Ő dicsőítésére." Ennek szellemében beszélgettünk és énekeltünk egész délután Oláh Gábor vezetésével. Arra készülünk, hogy az éneklés még többet segítsen az istentisztelet áhítatának elmélyítésében, a gyülekezet Isten elé állításában. Ebben mindig segít a közösség építő együttlét, amelyet most is nagyon jó hangulatban, egymást tisztelve az összefogás továbbfejlesztésén gondolkodva és beszélgetve töltöttünk el.  Fotóalbum! 2013.08.25.

Augusztus 18-án elhunyt Gyarmati Dezső, a nemzet sportolója, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akinek szülei Gyarmati Béla és felesége egyházunk kimagaslóan meghatározó személyiségei voltak. Gyarmati Dezső is itt nőtt fel a gyülekezetben, de azután a sport világa töltötte be egész életét. A Gyarmati házaspár életrajzát Erdélyi László: Megtalálni helyemet Isten nagy világrendjében c. könyvében jelentettük meg, Gyarmati Dezsővel pedig egy rádiós interjút készített szintén Erdélyi László, amely az utolsó felvett beszélgetés a világhírű sportolóval. Ez az interjú a Boldog Élet folyóiratban jelent meg, most pedig meghallgatható ITT, letöltve a Kontakt Rádióban többször leadott, képekkel illusztrált videó hanganyagot. 2013.08.20.

Nyári idényünk végén, augusztus 18-án, vasárnap, egy egész napos közösségi hajókirándulást szerveztünk, Budapestről Visegrádra oda-vissza hajózva. Az  Armada Budapest Hajózási Kft. PRIMUS nevű impozáns hangulatú rendezvényhajóján gyülekezetünk tagjai, barátaink, és más gyülekezetekből csatlakozott vendégeink egy csodálatos napot töltöttünk együtt. Az időjárás ideális volt, a Duna tele volt hajózókkal, evezőkkel, csónakázókkal és fürdőzőkkel. Visegrádon legtöbben a Királyi Palotát látogatták meg, a gyermekek pedig a Mátyás Király Történelmi Játszóparkban a mesék és regék máig is élő emlékkincsét eleveníthették fel. Visszafelé egy közös ebéd adott lehetőséget a pihenésre, a beszélgetésre, a közös élmények áttekintésére. Késő délután érkeztünk haza, Budapestre a Jászai Mari téri kikötőbe. Fotóalbum! 2013.08.20.

Megjelent a Gyülekezeti Híradó legújabb 2013. III. negyedévi száma, amelynek fő témakörei E. G. White azon kijelentését erősítik, amely így szól: "Isten előtt semmi sem olyan drága a világon, mint az Ő gyülekezete; semmi mást nem őriz oly féltő gondoskodással." Néhány rész a tartalomból: a gyülekezeti események, a lelkészváltás, a gyülekezeti összkép összerakásának elvei, a csalódások megoldása, a tiszteletadás egymás iránt, az egészségügyi reform jelentősége, az adventista lelkipásztor hazája, és nem utolsó sorban a vallásszabadság. Szokásunk szerint prédikációkat is közzé tettünk: Az utolsó vonat, Akik tudják, hol a helyük. A könyvajánlásunk most Robert Schnase metodista lelkész: A gyümölcstermő gyülekezet című könyvét javasolja mindenkinek. Végül pedig megemlékeztünk Szölősi Árpád testvérről. Ez az újság innentől fogva folyamatosan bővülni fog, mert az újabb számokban már prófétai írásmagyarázatokat is megjelentetünk. A Gyülekezeti Híradó letölthető, és megrendelhető. Mindenkinek szeretettel ajánljuk. 2013.07.22.

Dr. Jon Paulien testvér szolgálata ismét rendkívüli megerősítést adott gyülekezetünknek az eddig folytatott szolgálatunkhoz. Évek óta tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, amelynek értelmezése és tanítása a hetednapi adventisták speciális üzenete a világ számára. Megpróbáljuk meghívni a legjobb tudósokat, előadókat, mivel a Jelenések könyve jelképeit megérteni csak rendkívül nagy odafigyeléssel, koncentrációval, és elkötelezettséggel lehet. E mellett nagyon nyitottnak kell lenni a gondolkodásban, mert Isten kijelentéseit a világ történelmével összhangba hozni nem földi, hanem inkább mennyei gondolkodást igényel. Dr. Paulien igen alapos, és a Biblia minden részével összhangot kereső gondolatai meggyőztek bennünket arról, hogy nem a Szentírás teljes megértését kell célul kitűznünk, hanem a saját szolgálatunkat megalapozó üzeneteket kell megértenünk és elfogadnunk. Az előadásokat hamarosan lelehet tölteni a Jelenések könyve oldalról. 2013.07.20.

JON PAULIEN BUDAPESTEN! Az idei országos missziókonferencia fő előadója, dr. Jon Paulien, a Loma Linda Egyetem Teológiai Tanszékének dékánja lesz, aki a Hetednapi Adventista Egyház teológiájának egyik meghatározó egyénisége. Meghívásunkat elfogadva július 13-án, szombaton, majd 14-én, vasárnap a Budapest Terézvárosi Gyülekezetben szolgál. Testvérünk világszerte, minden kontinensen közkedvelt előadó, a közelmúltban számos környező országban is tartott előadást, nálunk kilenc éve járt utoljára. Könyvei is jelentek meg magyarul. Szeretnénk alkalmat biztosítani tanítása meghallgatására azoknak is, akik nem tudnak elmenni a missziókonferenciára, illetve, akik még több előadásán szeretnének részt venni. Mindenkit szeretettel várunk gyülekezetünkbe! 2013.07.04.

Zarka Pétert nevezték ki gyülekezetünk lelkészévé 2013. július 1-től. Zarka Péter gyülekezetünkben nőtt fel, és 1978-tól áll a Hetednapi Adventista Egyház alkalmazásában. Teológiai tanulmányait a SZET lelkészképzőben végezte, majd 1981-ben a Debreceni Református Akadémián diplomát szerezett (MDiv). 1983-ban szentelték lelkésszé. A későbbiekben 3 évig különböző tanulmányokat folytatott a Newboldi Főiskolán (Anglia). 1996-2004 között misszionáriusként Egyiptomban az Egyiptomi Terület elnöke volt. Jelenleg a Dunamelléki Egyházterület Szombatiskolai Osztályának is a vezetője. Bibliai szabadegyetemi előadásokat szervez és tart Magyarországon és a Vajdaságban. Evangelizált Magyarország határain kívül Albániában, Erdélyben. Rendszeres médiaszolgálatot végez. Munkájában támogatja felesége, akivel 1981-ben kötöttek házasságot. Egy fiuk van, Dávid. Gyülekezetünk július 6-án iktatja be a szolgálatba új lelkészét, és búcsúzik el dr. Tokics Imrétől, aki a Teológiai Főiskola tanára lesz innentől. 2013.06.30.

Ébredés és reformáció. Isten Lelke ébredést akar előidézni minden nemzedék tagjainak a szívében. Tudjuk, milyen könnyű eltávolodni Istentől. Bibliatanulmányunk 2013 harmadik negyedévében tanulmányunk az ébredés és reformáció különböző oldalait járja körül. Milyen feltételeket szabott Isten a Szentlélek kitöltetésének? Vajon valamiféle varázslatos pillanatra vár, amikor Lelkét végidei egyházára árasztja? Mit jelent Lélekkel teljes életet élni? Mit tehetünk, hogy együttműködjünk Istennel és részesüljünk a Szentlélek kiárasztásában? Hol kezdődik az ébredés és a reformáció? Ilyen és hasonló kérdéseket fogunk végiggondolni. Videó reklám! 2013.06.28.

Bukaresti vallásszabadsági konferencia. Június 17-re meghívást kaptunk Bukarestbe egy vallásszabadsági konferenciára, amit az adventisták rendeztek a Romániai Parlament Emberi Jogi Nagytermében. Megkértek, hogy adjunk tájékoztatást a magyarországi helyzetről. A konferencián a román külügyminiszter, a kulturális miniszter és a parlamenti bizottság elnöke is beszédet mondott, a helyi és külföldi tudományos szakemberek előadásai előtt. A programot a Vallásszabadsági Egyesület elnöke Nelu Burcea szervezte meg és vezette le. Ott volt Bert. B. Beach testvér is, aki az egyik legaktívabb vallásszabadsági szakértője az adventista egyháznak. Bukaresti sikeres látogatásuk minden bizonnyal egy hatékony együttműködést alapozott meg. 2013.06.19.

A vallásszabadsági konferenciáról az MTV1 június 16-án adta le 19 perces összefoglalóját. A riportfilm - rendezője Fodor Katalin - nagyon szép minőségben készült. A riportok tartalmilag korrekt, minden lényeges véleményt megfogalmazó nyilatkozatokat és mély gondolatokat tartalmaznak. Megerősítették a megnyitó alapgondolatát: "Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó." (Példabeszédek 15,22) A film innen letölthető. 2013.06.18.

Egészségügyi napot tartottunk 2013. június 6-án. A délelőtti istentiszteleten a prédikáció témája az egészséges életmód bibliai tanítása volt. Délután pedig orvosaink és ápolóink tartottak beszélgetést a gyakorlati tapasztalatokról, válaszolva testvéreink kérdéseire. Az egészséges életmód alapvető feltétele annak, hogy őszintén imádkozhassunk Istenhez, ha bármiféle betegséget észlelünk magunkon, vagy környezetünkben. Ha ugyanis nem tartjuk be az Úr tanácsait, akkor nincs okunk csodákat kérni tőle. "Isten szeret téged! Mivel szeret, azt akarja, hogy boldog légy. Azonban tudja, hogy nem lehetsz boldog, ha beteg vagy. Ezért adott néhány elgondolást, hogyan lehetsz boldogabb. Mi lehet még pozitívabb és örömtelibb, mint a jó egészség?" (George Knight) Legyünk ezért egészségesek! 2013.06.09.

A Keresztény Művészeti Estek nyár előtti utolsó koncertje Felician Rosca orgonaművész hangversenye volt, május 30-án szombaton. A Műsoron J. S. Bach, Johann Nepomuk David, Tomaso Albinoni, és André Knevel művei hangzottak el. Dr. Felician ROSCA orgonaművész, zenetudós,  publicista. A Temesvári Nyugati Egyetem Zeneművészeti Kara tanszékvezető tanára, a Nemzetközi Hymnológiai Társaság és számos nemzetközi zenei szervezet tagja, valamint nemzetközi zenei fesztivál szervezője és igazgatója. A koncert után nyílt, őszinte hitvallással is megérintette a közönséget, amely hálával jutalmazta ezt a szép estet. 2013.05.31.

A II. Egyházügyi, Vallásszabadsági Tudományos Konferencia ismét egy nagyon sikeres rendezvény volt. Az előadások tartalma, a vendégeink érdeklődése, hangulata bizonyította, hogy szükség van a rendszeres beszélgetésre, tanácskozásra minden olyan ügyben, ami sok embert és közösséget érint. Az egyházügyi törvény utolsó módosítása még mindig nem elégíti ki az érintett egyházakat, vallási közösségeket, ezért tovább kell folytatni az egyeztetést. Az egyházak vezetőinek kell képviselniük közösségiket, tárgyalni kell a törvényalkotókkal. A tárgyalások eredményessége csak a vitathatatlan érvek kifejtésével érhető el, amelyeket viszont leginkább a tudomány tudja megfogalmazni. Az előadások és az államtitkárok beszélgetésének hanganyaga, videója, és szövege letölthető a Vallásszabadság menüpontról. 2013.06.30.

Tisztelettel meghívunk mindenkit a másfél évvel ezelőtt megtartott egyházügyi konferenciánk folytatásaként megrendezésre kerülő II. Egyházügyi, Vallásszabadsági Tudományos Konferenciára. A konferencia időpontja: 2013. május 30. csütörtök 9.00 - 17.00 óra. Helyszíne: Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezete. (http://adventista.hu/terezvaros/vallasszabadsag/religion.htm)  Első konferenciának, és a konferenciakötet bemutató rendezvénynek megvolt a maga hatása az egyházügyi törvény hatályon kívül helyezésére és módosítására. A most következő konferencia célja, hogy újabb alkalmat adjon a legjelesebb szakmai előadóknak az egyházügyi törvény aktuális helyzetével kapcsolatos jogi, vallásszociológiai, egyháztörténeti és teológiai szakmai álláspontok, vélemények megszólaltatására. Bízunk abban, hogy a konferencia ezúttal is pozitív hatással lesz az egyházügy és vallásszabadság helyzetére hazánkban. 2013.05.15.

Május 25-én délután 3 órakor Anyák - és gyermeknapi ünnepséget tartunk egy meglepetés műsorral. Az édesanyák köszöntése után a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió előadásában ismerhetjük meg Lambinusz, a türelmetlen hernyó történetét. A bábelőadásban egy kedves kis hernyó története elevenedik meg előttünk. A makacs kis jószág kudarcot kudarc hátára halmoz, míg végre rájön az élet nagy titkára… Aki szeretné tudni, mi az élet titka, jöjjön el, és meglátjáta. Ez egy családi nap, ezért a gyermekekkel szüleiket és nagyszüleiket is várjuk!
Anyukák - apukák - nagymamák - nagypapák barátok és szomszédok - VÁR TITEKET is: Lambinusz. 2013.05.12.

A Keresztény Művészeti Estek keretében május 20-án pünkösd hétfőn délután 18 órakor "Küldd Szent Lelked" címmel pünkösdi egyházzenei áhítatot tartunk gyülekezetünkben. Előadók: Tóka Ágoston orgona,, Nyári István versek, a Budapest Terézvárosi Gyülekezet Énekkara - Oláh Gábor vezényletével. Igét hirdet dr. Tokics Imre. Jézus visszajövetele előtt új pünkösdöt várunk. Megígérte, hogy újra kitölti különleges áldását mindazokra, akik készek fogadni Őt, és életüket egységbe hozzák úgy, mint annak idején a tanítványok tették. Segítsen bennünket ebben ez az ünnepély. 2013.05.10.

Megjelent a Gyülekezeti Híradó legújabb 2013. II. negyedévi száma, amelynek fő témakörei: a hírek és események rövid ismertetése, képekkel való illusztrációja mellett nagyon komoly írásokat olvashatunk. Megemlékezünk a pünkösdről, beszélünk a média evangélizáció hallatlanul fontos szerepéről Isten népe felnőtté válásában. Kell-e ünnepeljük évfordulóinkat, és ha igen, hogyan? Több elhangzott prédikációt is beszerkesztettünk a Híradóba, mert mondanivalójuk számunkra nagyon időszerű: A damaszkuszi út reménye, A lelkiismeret finomhangolása, Ki méltó részt venni a királyi menyegzőn, Krisztusban gyökerezve helytállni a nagy küzdelemben. Mivel áprilisban vendégünk volt Clifford Goldstein az ő egyik írását is közzétettük. A korábbiakhoz képest pedig E. G. White sokkal több írását tettük be a Híradóba, jelezve, hogy a jövőben több helyet kívánunk biztosítani a prófétikus írásoknak. A Gyülekezeti Híradó letölthető, és megrendelhető. Mindenkinek szeretettel ajánljuk. 2013.04.26.

A Keresztény Művészeti Estek következő programjának címe: "Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten". Nyári István állította  össze és rendezte ezt a csodálatos üzeneteket tartalmazó zenés irodalmi estet, amely arról szól, hogy Isten a legjobban az áhítatos csendben tud megszólítani, átölelni. A csend nem némaság, hanem Isten jelenlétének tartalmas csendje.Életünk nagy kérdéseire Isten csendjében kapunk feleletet. Közreműködnek Fleischer Katinka, Szigeti Gyopár, Tokics Ildikó versekkel, Tóth Judit hegedűn és Viktor Zsuzsa orgonán. Szeretettel várunk mindenkit 2013. április 27-én este 18 órakor. 2013.04.19.

Ismét elfogadta meghívásunkat Clifford Goldstein, a Hetednapi Adventista Egyház világ-központjának munkatársa, a felnőttek részére készülő tanulmányok főszerkesztője. Több média felvételt készítettünk vele a Hatoscsatorna televíziónál és a Kontakt Rádiónál, amelyek hamarosan műsorra kerülnek. Pénteken este vettük át a Biblia tanulmányt, amely a jövő héten kerül adásba a Pax Tv-n. Szombaton délelőtt az Újbudai Gyülekezetben (Szüret utca) szolgált, délután pedig gyülekezetünkben tartottunk vele egy hosszú, kötetlen beszélgetést. Vasárnap délután ismét vendégeink voltak a Shalom Messiáshívő Zsidó Közösség tagjai, amint azt az előző látogatáskor is megszerveztük. Minden előadás és beszélgetés rendkívül tartalmas és élvezetes volt. Mindenki várja újból barátunkat, és ő is örömmel jön vissza, mert már szinte itthon érzi magát. 2013.04.03.

A második negyedév Biblia tanulmánya a kispróféták írásairól szól. A cím szerint "nagy tanulságok" vannak ezekben a könyvekben, amelyek segítenek megérteni Isten üzeneteit, és kiegészítik ismereteinket a választott nép történelméről is. A próféták nem jósok, nem előre látják a történelmet, hanem felülről, úgy ahogyan Isten. Ezt a látásmódot kellene nekünk is magunkévá tenni, mert így jobban megismerhetjük Istent, magunkat és egymást is. A Biblia tanulmányokat továbbra is élőben lehet nézni itt a honlapunkon, minden pénteken este 18. órától. A Pax TV pedig minden szombaton délelőtt 9 órakor közvetíti a felvételt. 2013.04.02.

„Tudom, Ő él!” címmel az Amicus Christi Énekegyüttes tart számunkra húsvéti zenei estet, 2013. március 30-án este 6 órakor. (Budapest Terézvárosi Gyülekezet, 1062 Bp., Székely Bertalan u. 13.) Az énekegyüttes Marosvásárhelyről érkezik, már nem először gyülekezetünkbe. Régóta tartjuk a kapcsolatot. Műsorukban az énekszámok mellett húsvéti versek is szerepelnek. Énekek: Tudom, Ő él!; A békém vagy...; Jól tudom, Krisztus megváltott; Gyarló vagyok; Hálaének; Áldó kezed; Hogyha félek...; Úr Jézus; Te vagy mindenem; Vágyom Hozzád jönni. Versek: ; Péter; Te Deum; Köszönöm Uram; Azt mondják; Utolsó munkás. Erre a programra is mindenkit szeretettel várunk! 2013.03.27.

A Keresztény Művészeti Estek húsvét előtti programjaként gyülekezetünkben először hallhattuk Bach János passióját. Vendégeink az előadó művészekkel együtt élték át Jézus Krisztus szenvedésének és halálának történetét. Oláh Gábor minden korált a közönséggel is elénekeltetett, ami szavakban nehezen kifejezhető, csodálatos érzést keltett mindenkiben. Megtanultuk, hogyan kell megváltoznunk ahhoz, hogy méltó módon reagáljunk Krisztus áldozatára mind szavakban - kiállva az igazság és az evangélium mellett -, mind pedig cselekedeteinkben, elhagyva bűneinket, amelyek miatt Krisztusnak fel kellett áldoznia magát. Ez a történet a mi történetünk. Okozói és szereplői is vagyunk. Ez a mű segített megérteni a történet üzenetét, mondanivalóját, amelyet magunkévá kell tennünk és továbbítanunk lell embertársaink felé. Fotóalbum! 2013.03.17.

A Keresztény Művészeti Estek előadása egy kivételes alkalom lesz március 16-án délután 5 órakor. A Baptista Központi Kórus és zenekar adja elő J. S. Bach: János passióját. Előadók még: Szerekován János (evangélista – tenor), Sárosi Károly (Jézus - basszus), Oláh Zsolt (Pilátus - basszus), Kiss Rózsa – szoprán, Huszár Anita – alt, Oláh Miklós gordonka, Tóth Sámuel csembaló, Alföldy-Boruss Csilla orgona. Vezényel Oláh Gábor, igét hirdet dr. Szigeti Jenő és dr. Tokics Imre. A mű koráljait a közönség, benne kórusunk, együtt énekli majd az énekkarral, és ez különleges élmény lesz mindannyiunk számára. Mindenkit szeretettel várunk erre a  színvonalas és felemelő húsvéti programra! A meghívó innen letölthető! 2013.03.01.

Az Alkotmánybíróság 2013. február 26-án meghozott határozatában megállapította, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) több rendelkezése alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság mindenekelőtt alkotmányos követelményként állapította meg, hogy az államnak a vallási csoportok önálló működését lehetővé tevő sajátos egyházi jogállás megszerzését a vallásszabadsághoz való joghoz igazodó, tárgyilagos és ésszerű feltételek alapján, tisztességes eljárásban, jogorvoslati lehetőség mellett kell biztosítania. 2013.02.26.

Megkezdődött és folytatódik A reménység hordozói Édentől - Édenig című evangélizációs sorozatunk. Minden szombaton este élőben nézhető  itt a honlapunkon, illetve a Kontakt Rádió honlapján, később pedig letölthető lesz majd minden előadás videója. Az érdeklődés felkeltésére készítettünk egy kis videó reklámot, amely összefoglalja az egész előadássorozat legfőbb üzenetét. A kinyomtatható meghívó, amely tartalmazza az előadások programját innen letölthető! Sok örömöt és reménységet kívánunk vendégeinknek és hallgatóinknak! 2013.02.10.

Február 4-től folytatódik a Bibliai Szabadegyetem, a negyedik (utolsó) félévvel. Ezt az előadás sorozatot azok számára rendezzük, akik általános műveltségüket szeretnék bővíteni a Biblia megismerésével. A Szabadegyetem mindenki számára nyitott, és ingyenes. A tanfolyam jelenlegi negyedik szemeszterében az újszövetség könyveinek irodalom és kortörténeti, valamint teológiai áttekintését kísérhetik figyelemmel a jelenlévők, olyan teológusok, lelkészek, szakemberek előadásaiban, akik éveket áldoztak a Biblia egy-egy könyvének megismerésére. Mindenkit szeretettel várunk. Aki nem tud jönni, az élőben nézheti az előadásokat itt a weblapunkon, a Média központ menüpont alatt. A meghívó és a program is letölthető innen. 2012.09.15.

Énekkarunk három éve alakult újjá. Ezen idő alatt meglehetősen sokat tanultunk arról, hogy milyen fontos az istentiszteleteken a zenei szolgálat. Stabilizálódott a kórustagok részvétele, több mint száz új kórusművet tanultunk meg, és énekeltünk el az istentiszteleteken, valamint a Művészeti Esteken. A szombati szolgálatok mellett tizenhét ünnepélyen vettünk részt, és három közösségi partit is tartottunk. Február 2-án a negyedik közös összejövetelen, megnéztük az elmúlt időszak fényképeit, videóját, és megbeszéltük a közeljövő várható szolgálatait. Oláh Gábor vezetése mellé a gyülekezet megbízta D. Tajti Enikőt és Kormos Gábort a karmesteri szolgálattal. Hárman - úgy mint Mózes, Áron és Húr (2Móz 17:12) - egymást támogatva és erősítve kell végezzék ezt a szent szolgálatot, felemelt kézzel irányítva a küzdő csapatot. A kórus tagjai lelkesek, készek tanulni, és elszántak arra, hogy tovább fejlődjön gyülekezetünk egyik fénypontja. Fotóalbum! 2013.02.04.

Megjelent a Gyülekezeti Híradó 2013. I. negyedévi legújabb száma, amelynek fő témaköre: "Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6,2) A hírek és információk mellett nagyon színvonalas írásokat olvashatunk a gyülekezeti élet lényeges tartalmáról: Mindeddig megsegített minket az Úr, Istennek emberekre - rád és rám - van szüksége, Akinek sokat adtak..., Láthatatlan segítőnk, Szeretlek - négy szólamban, és még sok más... Híreket és információkat kaphatunk eseményeinkről, tervezett programjainkról, a média közvetítések időpontjairól, a szolgálati beosztásokról. 

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a Gyülekezeti Híradót adjuk ismerőseinknek, családtagjainknak, mert hasznos olvasmányokat találnak benne. Bárki megrendelheti ezt a lapot, postai küldéssel, vagy gyülekezetünkben megkapható ingyen. 2013.02.03.

A Keresztény Művészeti Estek 2013 évi első programja nagyon megfelelő évadnyitó előadás volt. A műsor címe: „Az egész Föld örömmel énekeljen az ÚRnak!” (Zsoltár 100,1) már jelezte, hogy egy örömteli estre készült az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Goldmark Kórusa, valamint a zsinagógák főkántorai. A Terézvárosi Adventista Énekkar is részt vett a programban. Oláh Gábor vezénylésével zsoltárok éneklésével kezdődött az este, majd utána következtek a szólisták és a Goldmark Kórus. A programot a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára dr. Szécsi József szervezte, aki mellett még köszöntőt mondott dr. Tokics Imre, dr. Szigeti Jenő, és Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház elnöke. Utólagos vélemények szerint "mennyei" hangulatú, örömteli estén vettek részt vendégeink. Fotóalbum! 2013.01.27.

A Keresztény Művészeti Estek 2013 évi első programja január 26-án szombaton este 18 órakor kerül megtartásra. Ismét JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET tartunk a KERESZTÉNY-ZSIDÓ PÁRBESZÉD JAVÁRA. Vendégeink lesznek: Székelyhidi Hajnal operaénekes Fekete László főkántor - Dohány utcai Zsinagóga,Tóth Emil kántor - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Zsinagógája, Neumark Zoltán zongoraművész, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Goldmark Kórusa, szólisták: Biczó Tamás kántor, Fekete László főkántor, Tóth Emil főkántor, karnagy: Ádám Mária. A műsor címe: „Az egész Föld örömmel énekeljen az ÚRnak!” (Zsoltár 100,1). Vendégeink felkérésére a Terézvárosi Adventista Énekkar is részt vesz a programban, Oláh Gábor vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk erre a rendkívül szép, és érdekes estre. 2013.01.17.

A reménység hordozói Édentől - Édenig

Január 19 - március 23-ig evangélizációs előadássorozatot tartunk gyülekezetünkben minden szombaton este 6 órakor a reménység örömüzenetéről a Biblia korszakain át a ma emberének szóló evangéliumig. A tíz előadásból álló sorozat témái: Reménység az Éden kapujában; Reménység a Bábeli Toronyban;  Reménység a Zsoltárokban; A próféták reménysége; A második templom reménysége; Simeon és Anna reménysége; A tanítványok reménysége; A damaszkuszi út reménye; A pátmoszi remény; A célba ért remény. Előadók dr. Tokics Imre és dr. Szigeti Jenő. Szeretettel várunk mindenkit. A kinyomtatható meghívó innen letölthető!

Az előadásokat élőben közvetítjük itt a honlapunkon, illetve a Kontakt Rádió honlapján, később pedig letölthető lesz majd minden előadás videója. Sok örömöt és reménységet kívánunk vendégeinknek és hallgatóinknak! 2013.01.17.

Január 9-19-ig újra együtt imádkozunk az egész világon azokkal a gyülekezetekkel, akik komolyan veszik a közös imádság jelentőségét. 2006-ban indult útjára a késői esővel kapcsolatos globális kezdeményezés, a Globális Eső Mozgalom, amelyhez Magyarországon 2007-ben csatlakozott több, mint harminc gyülekezet, imacsoport, személyek. Isten ezernyi csodát tett a „Tíz nap a felházban” imaórák alkalmával. A Szentlélek munkája megújulást, megtérést, az evangelizáció iránti lelkesedést és a kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok ember életében az egész világon. 2010-ben pedig az egyház új vezetője is magáévá tette ezt az őszinte, hitbeli mozgalmat, és most már az egész világegyházra kiterjesztve kérik mindenki csatlakozását a közös imákhoz. Az ima valóban a megújulás bölcsője! Hisszük, hogy életünk és mindazok élete meg fog változni, akikért közbenjárunk, miközben hittestvéreinkkel együtt imádkozunk a Szentlélek kiáradásáért. 2013.01.08.

A Keresztény Művészeti Estek harmadik adventi programjaként 2012. december 26-án Tóka Szabolcs rendezte a hagyományos adventi orgonakoncertünket. A műsorban rajta kívül egyik tehetséges művészjelölt növendéke, Palkovics Mária gyönyörködtette a közönséget az orgonával. Amikor a hangszerek királya nagy zeneszerzők műveit szólaltatja meg, az mindig különleges élményt ad a hallgatóknak. Énekszólista vendégünk is volt, Schruff Orsolya, aki Bach-áriákat énekelt, természetesen orgonakísérettel. Gyülekezetünk énekkarát Oláh Gábor vezényelte. A Tóka Szabolcs által kiválasztott művek, valamint a legszebb zenei hangzások: orgona, énekszóló, énekkar - együtt hozták létre az igazi adventi hangulatot, a szeretetteljes közösséget az előadók és a résztvevők között. Hálás köszönetünk mindezért! Fotóalbum! 2013.01.07.

2013 év eseményei
2012 év eseményei
2011 év eseményei
2010 év eseményei
2009 év eseményei
2008 év eseményei

2007 év eseményei

2006 év eseményei

2005 év eseményei